Robert Levin och Mozart

Esbo domkyrka
4.11 kl. 20.00

Den världsberömda fortepianisten Robert Levin, som i sina improvisationer närmar sig wienklassismens kärna, framför i sin Mozartkonsert kompositörens mest älskade sonater och ofullbordade verk, som Levin kompletterat.

Fritt inträde

 ©Clive Barda

info(at)pianoespoo.fi
+358 50 43 84 633