Ögonblick, klanger, berättelser – PianoEspoo 2017

Årets PianoEspoo-festival klingar i Esbos och Helsingfors konsertsalar
3–19.11.2017. Välkommen!

PianoEspoo-festivalen bjuder huvudstadsregionens unga pianoelever till den andra Tapiola-pianotävlingen. Tävlingen är avsedd för pianister, som studerar vid huvudstadsregionens musikläroinrättningar och den hålls i samband med PianoEspoo-festivalen i Louhisalen i Esbo kulturcentrum.

Läs mera (på finska)

PianoEspoo

Esbo musikfestival förening r.f. ansvarar för produceringen av PianoEspoo-festivalen. Den vartannat år arrangerade festivalen fick sin start år 1991 och bar då namnet Esbos internationella pianovecka. Tidigare konstnärliga ledare har varit Erik T. Tawaststjerna samt Marita Viitasalo. Årets festival är i ordningen den 13:e och som ny konstnärlig ledare fungerar Paavali Jumppanen.

www.emfy.fi

 Festivalbyrå

info(at)pianoespoo.fi
+358 50 38 51 623